วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 08:33 น.

ประชาสัมพันธ์

ลงนามบันทึกข้อตกลง

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 08.18 น.

ลงนามบันทึกข้อตกลง

 

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันชีวิต กับรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพประกันชีวิตให้กับนิสิตนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรประกันชีวิต ในการผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ธุรกิจรองรับการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อเร็วๆ นี้

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์