วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:37 น.

ประชาสัมพันธ์

ส.ประกันชีวิตไทยมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 14.34 น.

ส.ประกันชีวิตไทยมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส

 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติรับมอบเงินจากสมาคมประกันชีวิตไทย จำนวน 100,000 บาท เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย และคณะผู้จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติเข้าพบองคมนตรีในโอกาสดังกล่าว ณ ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์