วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 12:24 น.

ประชาสัมพันธ์

BKI มอบรางวัลแห่งความทุ่มเท

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 15.53 น.

BKI มอบรางวัลแห่งความทุ่มเท 

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีมอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 25 ปี และพนักงานเกษียณอายุ โดยมีนายชัย โสภณพนิช ที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ และประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานจำนวน 132 คน เพื่อเป็นรางวัลแห่งความพากเพียร ขยันอดทน และทุ่มเทต่อการปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็มที่มาต่อเนื่องยาวนาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์