วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:07 น.

ประชาสัมพันธ์

ร่วมสร้างโรงพยาบาลนครท่าฉลอม

วันพุธ ที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2561, 15.28 น.

ร่วมสร้างโรงพยาบาลนครท่าฉลอม

               

ครอบครัว “อมรรัตนชัยกุล” โดยนายสมชาย อมรรัตนชัยกุล กรรมการบริหาร บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และตัวแทนครอบครัว พร้อมด้วยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 5,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลท่าฉลอม และนายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรสาคร  

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์