วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 22:48 น.

สังคม-สตรี

“แจง-ครูเงาะ”ร่วมงาน “ธรรมราชาพระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์”

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 13.11 น.

“แจง-ครูเงาะ”ร่วมงาน

“ธรรมราชาพระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์”

 

 

ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ มอบผลงานประติมากรรม “ธรรมราชาพระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์” แก่ผู้สั่งจอง โดยมีคนบันเทิง ครูเงาะ-รสสุคนธ์ กองเกตุ ร่วมรับมอบ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

ภายในงานได้จัดเสวนา “ศิลปะในพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของศิลปินไทย” โดย ปรีชา เถาทอง , ธวัชชัย สมคง, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล และจัดแสดงผลงานประติมากรรม จิตรกรรมและภาพพิมพ์ ผลงานของศิลปิน อาทิ ปรีชา เถาทอง, เข็มรัตน์ กองสุข , พินิต พันธุ์ประวัติ , อินสนธ์ วงศ์สาม ,ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี,วิษณุพงษ์ หนูนัน ,มานพ สุวรรณปิณฑะ, มานิตย์ ศรีสุวรรณ , ยุทธนา พงศ์ผาสุก, ทรงศักดิ์ นามโพธิ์, ธุดงค์ สุขเกษม ,อัษฎายุธ อยู่เย็น, ลูกปลิว จันทร์พุดซ  และวัชระ ประยูรคำ เป็นต้น

 

 

“ธรรมราชา พระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์” ผลงานประติมากรรมชิ้นเดียวที่ อ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติได้รังสรรค์ขึ้นด้ วยแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานขอ งในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้สนใจ สามารถสั่งจองเพิ่มเติมที่ call center :02-6851299 รายได้สมทบทุนสร้าง อาคารนอน ครัวและโรงอาหาร มูลนิธิหอธรรมพระบารมี เพื่อใช้เป็นศูนย์ศึกษาวิปัสสนา กรรมฐาน และแสดงงานศิลปะ สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครปฏิบัติธรรมได้ที่www.kondee.com ​

 

 

 

 

 

หน้าแรก » สังคม-สตรี