วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 07:55 น.

สังคม-สตรี

"ประธานสตรีฯ" ปลุกพลังสตรีร่วมพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 14.49 น.

"ประธานสตรีฯ" ปลุกพลังสตรีร่วมพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง

 

วันสตรีสากลฯคึกคัก "ประธานสตรีแห่งชาติฯ" ขอบคุณ "บิ๊กตู่" ให้ความสำคัญกับสตรีทั่วประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน พร้อมปลุกสตรีร่วมสร้างพลังทางสังคม เป็นรากฐานกำลังสำคัญของสถาบันครอบครัว อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 

 

วันที่ 8 มี.ค.8 มี.ค. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดเสวนา “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” เนื่องในวันสตรีสากล โดยมี องค์กรสตรีจากทั่วประเทศร่วมงานคับคั่ง  ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น ร่วมบรรยายการยกระดับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ทั่วประเทศ  ทั้งนี้ การเสวนาได้เชิญผู้แทนองค์กรสตรีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานในการเพื่อพัฒนาสตรี ประกอบด้วย นางจันทิมา โกสินทร์รักษา นายก อบต.หนองตะโก้ จ.นครราชสีมา พ.อ.หญิง ธณตศกร บุราคม นายกสมาคมสวัสดิการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.เพชรบุรี นางบุปผา เพ็งพืช นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.ระนอง นางสาวชินะภัส มั่นแน่ ผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาตินาปลูกบุญ จ.กาญจนบุรี และ นางบัดรียะห์  ยะโตะ ประธานคณะกรรมการ พัฒนาสตรี จ.ยะลา มาร่วมให้ข้อมูล

 

 

ดร.วันดี กล่าวว่า องค์กรสตรีที่เข้มแข็งได้ทุกวันนี้ ต้องขอขอบพระคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ให้สำคัญกับบาทบาทขององค์กรสตรีทั่วประเทศ โดยเฉพาะการจัดงบประมาณให้กับกองทุนพัฒนาสตรี ทำให้สตรีทั่วประเทศได้มีกิจกรรม มีบทบาทในสังคม ทำให้สตรีมีความเท่าเทียมกับผู้ชายไม่มีการแข่งแยกเหมือนในอดีต พร้อมทั้งนางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกฯถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการยืนอยู่เคียงข้างนายกฯตลอดมา

 

 

ประธานสภาสตรีฯ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์  กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างพลังทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม นำไปสู่ประเทศไทย 4.0 การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อให้ องค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯทั่วประเทศ ได้มีพลังในการผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ และมุ่งหวังกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ที่เป็นรากฐานกำลังสำคัญของสถาบันครอบครัว อีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้สตรีทั่วประเทศ สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองได้  อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม

หน้าแรก » สังคม-สตรี