วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 19:04 น.

สังคม-สตรี

ล้ำไปอีกขั้น“บำรุงราษฎร์” เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 17.47 น.

 

 

ล้ำไปอีกขั้น“บำรุงราษฎร์”
เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

               

 

วิวัฒนาการทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยล้ำยุคไปมาก ล่าสุด“รศ.,นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี”ผอ.ด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์​ รพ.บำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่าช่วงระยะ  1 เดือนที่ผ่านมา รพ.บำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ได้รับการยกย่องจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 


             

 

โดยมอบรางวัลความเป็นเลิศในด้านต่างๆ กว่า 13 รางวัล อาทิ รางวัลโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย 2561 (Most Trusted Hospital 2018 – Thailand) ของ Thai Business Excellence Award 2018 โดยนิตยสาร South East Asia News, รางวัลโรงพยาบาลแห่งปีด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2018 Medical Tourism Hospital of the Year in Asia Pacific), รางวัล Smart Hospital of the Year in Asia Pacific
        

 

และล่าสุดได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็น Hospital of the Year – Thailand โดยนิตยสาร Healthcare Asia
รางวัลดังกล่าว ยืนยันถึงความมุ่งมั่นพัฒนาและทุ่มเทในการบริบาลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดของแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ และพนักงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มีต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาล เป็นอย่างดี
      

 

ก้าวสู่เทคโนโลยีอัจฉริยะด้วยหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์“กว่า 37 ปีของการดำเนินธุรกิจรพ.บำรุงราษฎร์มุ่งมั่นยกระดับบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ทั้งในด้านนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน เพื่อให้ทันกับภาวะการณ์อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันธุรกิจบริการสุขภาพในตลาดโลก ให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีอัจฉริยะขั้นสูง หรือที่เรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)

 

 

 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง AI เข้ามาช่วยพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ บำรุงราษฎร์นั้น ได้มีการนำแนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริบาลทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมาแล้วหลายปี

 

ตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนคือการใช้ “หุ่นยนต์” ช่วยในการจัดยาสำหรับผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี 2551 นับเป็นเทคโนโลยีการจัดการยาที่มีความแม่นยำสูง รวดเร็ว และช่วยป้องกันความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากการจัดจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเภสัชกรจะมีเวลาเพียงพอในการดูแลแนะนำผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น” นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าว

 

 

ขณะเดียวกันในปี 2559 บำรุงราษฎร์ ได้นำหุ่นยนต์ Da Vinci เพื่อใช้ในการผ่าตัดรักษามะเร็งในอวัยวะต่างๆ เช่น มะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urology) โดยเฉพาะการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากที่ให้ผลดีขึ้น การผ่าตัดทางนรีเวช ศัลยกรรมระบบช่องท้องหุ่นยนต์ฯช่วยผ่าตัด เพิ่มความแม่นยำ รวดเร็ว

 

การผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยการใช้เทคนิคใส่สกรูยึดกระดูกสันหลัง แบบแผลเล็กเจ็บน้อย (Minimal invasive surgery) เริ่มนำมาใช้ในรพ.บำรุงราษฎร์ปี 2556 เริ่มจากการ X ray แบบ 2 มิติ และพัฒนามาใช้ O Arm Navigator มีผู้เข้ารับการรักษาที่บำรุงราษฎร์ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 600 ราย
ในปี 2561 บำรุงราษฎร์ ได้พัฒนาการผ่าตัดกระดูกสันหลังไปอีกก้าวหนึ่งโดยการนำเทคโนโลยีแขนกลหุ่นยนต์กำหนดพิกัด มาช่วยศัลยแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง

 

สำหรับเทคโนโลยีแขนกลหุ่นยนต์กำหนดพิกัดและผู้ช่วยศัลยแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังนี้มีจุดเด่น คือกำหนดพิกัดอย่างแม่นยำโดยศัลยแพทย์เป็นผู้วางแผนตำแหน่ง และทิศทางของการใส่สกรู นอกจากนี้ แขนกลหุ่นยนต์นี้สามารถงอ หมุน และเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระทุกทิศทาง ช่วยลดเวลาในการผ่าตัดลง

 

 อีกทั้งศัลยแพทย์ยังมองเห็นภาพจากมอนิเตอร์แบบ 3 มิติ ขณะที่ทำได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลงและฟื้นตัวรวดเร็วหลังจากการผ่าตัดเนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก จึงเกิดความบอบช้ำของแผลผ่าตัดน้อย ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น

 

 

การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยแขนกลหุ่นยนต์ช่วยนี้ เป็นแนวทางการรักษาหนึ่งในหลายวิธีที่จะรักษาอาการปวดหลัง ซึ่งแพทย์จะให้คำแนะนำตามอาการและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ตลอดจนสาเหตุของอาการปวดหลัง ตั้งแต่การรักษาด้วยยา จนถึงการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด

 

นอกจากนี้ ยังช่วยในการวางแผนก่อนการผ่าตัดได้อย่างดี ทำให้ทีมศัลยแพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดกระดูกสันหลังของผู้ป่วยแต่ละรายก่อนการผ่าตัดจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ ปลอดภัย และผ่อนคลายความกังวลให้กับผู้ป่วยได้ดีขึ้นอีกขั้นทางการแพทย์ รับสังคมผู้สูงวัย

 

แนวโน้มของผู้เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดกระดูกสันหลังนั้น จัดให้เป็นโรคแห่งการเสื่อมตามสภาพร่างกายตามอายุที่มากขึ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนราว 80-90% ในการเสื่อมของกระดูกสันหลัง ซึ่งจากวิทยาการที่ก้าวหน้าด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้คนมีอายุยืนนานมากขึ้น ทำให้ยิ่งพบอาการเสื่อมของกระดูกสันหลังสูงขึ้นเช่นกัน โดยยังสามารถพบในกลุ่มผู้มีอายุน้อยด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต หรือน้ำหนักตัวที่มากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเสื่อมของกระดูกสันหลัง

 

“ในอนาคต การใช้หุ่นยนต์จะแพร่หลายในวงกว้าง และจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์มากยิ่งขึ้น เราจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษา โดยยึดมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก และใช้ความชำนาญของแพทย์ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มาช่วยยกระดับการรักษาให้มีคุณภาพและปลอดภั”นพ.สมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

หน้าแรก » สังคม-สตรี