วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:51 น.

สังคม-สตรี

“ดร.วันดี” รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นสวนสุนันทา

วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 00.39 น.

“ดร.วันดี” รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นสวนสุนันทา

 

วันที่ 9 พ.ย.61 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสงาน "วันแก้วใจจุลจอม" ครบรอบ 158 ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี นายกร ทัพรังษี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้มอบรางวัล และมี นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา