วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 06:19 น.

สังคม-สตรี

สภาสตรีไทยฯคว้า 2 รางวัลที่มาเก๊าแข่งออกกำลังกายกลางแจ้ง

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562, 12.56 น.

สภาสตรีแห่งชาติฯคว้า 2 รางวัลชมเชยยอดเยี่ยม แข่งกีฬาและการแสดงการออกกำลังกายกลางแจ้ง งาน  “2019 Women’s Sport Festival " ที่มาเก๊า

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์  รองประธานฝ่ายต่างประเทศ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานร่วม นำคณะกรรมการจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯรวม 12 คน เข้าร่วมมหกรรมการออกกำลังกายของสตรีอาเซียนและ ร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของสตรี ในกลุ่มวัยสูงอายุ ซึ่งเน้นด้านโภชนาการควบคู่กับการออกกำลังกาย ร่วมกับประเทศต่างๆอาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย  และ ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ไต้หวัน รวมถึงสมาคม และชมรมสตรี กลุ่มรักสุขภาพของเขตบริหารพิเศษมาเก๊า โดยมี  Mrs. Lam Yun Mui  The President of Macau Women Association และคณะให้การต้อนรับ “2019 Women’s Sport Festival" จัดระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

ทั้งนี้การจัดงาน “2019 Women’s Sport Festival" เป็นการจัดงานโดยภาครัฐบาล และสมาคมสตรีเขตบริหารพิเศษมาเก๊า นับเป็นความภาคภูมิใจของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จากประเทศไทยในการได้รับเชิญเป็นเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำติดต่อกันทุกปี โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯได้รับโล่ ชมเชยยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล  คือ 1.โล่รางวัลชมเชยยอดเยี่ยม ประเภทการแสดงบนเวที ชุดเซิ้งอิสานซึ่งมีจังหวะดนตรีประยุกต์ศิลป์กับการออกกำลังกาย ในเพลงอิสานบ้านเรา ณ บริเวณ ลานกลางเมืองเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และ 2.โล่รางวัลชมเชยยอดเยี่ยม ประเภทการแข่งขันกีฬา สุขภาพสตรี  ณ บริเวณ ศูนย์การออกกำลังกาย เขตบริหารพิเศษมาเก๊า