วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 04:26 น.

สังคม-สตรี

“บำรุงราษฎร์”จัดอบรมผ่าตัด ส่องกล้องรักษากระดูกสันหลัง

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 14.45 น.


“บำรุงราษฎร์”จัดอบรมผ่าตัด
ส่องกล้องรักษากระดูกสันหลัง

                

 

“นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม” ศัลยแพทย์ระบบประสาท และผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์  พร้อมด้วยแพทย์,ผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รศ. นพ. สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านการแพทย์-ผู้อำนวยการด้านบริหารร่วม,รศ. นพ. ธเนศ วัฒนะวงษ์  ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง, นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท  ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง,น.ท. นพ. อิทธิพล โกมลหิรัณย์  ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ  ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง
                      

 

พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลเซนต์แอนนา ประเทศเยอรมนี Mr. Dirk Goethel - General Manager RIWOspine GmbH, Germany,Mrs.Lena Goethel -- Area sales manager RIWOspine GmbH, Germanyร่วมเปิดการอบรม ‘การผ่าตัดส่องกล้องเอ็นโดสโคป เพื่อรักษาโรคกระดูกสันหลัง ครั้งที่ 40’ โดยสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและการบำบัดความปวด โรงพยาบาลเซนต์แอนนา ประเทศเยอรมนี รับหน้าที่เป็นศูนย์กลางจัดการอบรม

 

การอบรมครั้งนี้ถือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์แก่ศัลยแพทย์ทั่วโลก จำนวน 60 คน จาก 15 ประเทศ และสะท้อนถึงการเป็นศูนย์ฝึกอบรมชั้นนำด้านการรักษาอาการปวดคอและปวดหลัง รวมถึงการเป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญแบบองค์รวมผนวกเข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการดูแล การรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยให้กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การอบรมมีขึ้น ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์