วันพุธ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 16:13 น.

สังคม-สตรี

ฟื้นฟูเกษตรกรภาคใต้

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560, 08.42 น.

ฟื้นฟูเกษตรกรภาคใต้

 

ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จาก นายธนัษ  อภินิเวศ ผู้อำนวยการซินเจนทาประเทศไทย ตัวแทนจาก บริษัท ซินเจนทา ครอปโปรเทคชั่น จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  ณ ห้องประชุมกรมวิชาการเกษตร เมื่อเร็วๆ นี้