วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 17:46 น.

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ MyMo My Card

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560, 15.29 น.

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ MyMo My Card

 

 

บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่สามารถทำรายการถอนเงินสดผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) และเครื่องรับเงินได้ที่เครื่อง ATM/ADM ของธนาคารออมสิน โดยได้รับเกียรติจาก"คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมแถลงข่าวเปิดตัวบริการ MyMo MyCard