วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 11:53 น.

สังคม-สตรี

สภาสตรีฯจับผู้สูงวัยเต้น Zumba Gold ป้องกันอัลไซเมอร์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560, 16.30 น.

สภาสตรีฯจับผู้สูงวัยเต้น Zumba Gold ป้องกันอัลไซเมอร์

 

สภาสตรีแห่งชาติฯ ยกคุณภาพผู้สูงวัยให้มีชีวิตสดใส มีความสุขสันต์ ติวให้ความรู้เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข พร้อมจับเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์

 

 

วันที่ 16 มี.ค. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ และอยู่อย่างมีความสุข โดยมี นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานจัดทำโครงการฯ เป็นผู้กล่าวคำรายงาน  และมีผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง

 

 

ทั้งนี้  ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์  ภริยา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ  และนำออกกำลังกายในการเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ด้วย

 

 

ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงสภาพปัญหา และความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของสูงอายุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาพแข็งแรง พึ่งพาตนเองได้ และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ผู้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆของร่างกายจะเสื่อมสภาพตามวัย  การออกกำลังการที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งจะช่วยในการส่งเสริมและป้องกันโรค ทำให้เกิดผลดีต่อร่างกาย

 

 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย  “การยืดเหยียดกล้ามเนื้อพื้นฐาน” โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จากบัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนา เรื่อง “การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  หลังจากนั้นมีการออกกำลังกาย ในการเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ ร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น