วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:12 น.

สังคม-สตรี

สภาสตรีฯเปิดบ้านมนังคศิลา รดน้ำขอพรผู้อาวุโสอบอุ่น

วันอังคาร ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560, 14.34 น.

สภาสตรีฯเปิดบ้านมนังคศิลา รดน้ำขอพรผู้อาวุโสอบอุ่น

 

สภาสตรีฯเปิดบ้านมนังคศิลา จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสอบอุ่น “ประธานสภาสตรีฯ” ยกเป็นสิริมงคลชีวิตของสมาชิกสภาสตรีฯ เป็นกำลังใจทำงานหนักเพื่อสังคมต่อไป พร้อมแจกทองคำหนัก 20 บาท ให้สาวเมืองนครปฐมผู้โชคดีรับรางวัลที่ 1

 

 

วันนี้ (18 เม.ย.) ที่หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมบริหารสภาสตรีฯ ได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระภูมิเจ้าที่ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป และจัดงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมีคุณเบญจมาศ รุจิวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ ในฐานะประธานการจัดงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโส พร้อมด้วยคณะกรรมบริหารสภาสตรีฯ คณะกรรมการสมาชิกสมทบ นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญที่เคยร่วมงานกับสภาสตรีฯตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมาร่วมงาน อาทิ นางเรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท อดีตประธานสภาสตรีฯ นางยุวดี นิ่มสมบุญ อดีตประธานสภาสตรีฯนางเยาวเรศ ชินวัตร อดีตประธานสภาสตรีฯ ฯลฯ

 

 

ดร.วันดี กล่าวว่าประเพณีสงกรานต์ถือว่าเป็นประเพณีไทยอันเก่าเก่ที่ดีงาม และมีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งสภาสตรีฯเราได้เห็นความสำคัญจึงได้จัดพิธีทำบุญและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพนับถือผู้อาวุโสที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่ดีตลอดมา รวมทั้งยังเป็นกำลังใจคณะกรรมการสภาฯชุดปัจจุบันมีกำลังใจในการทำงานหนักเพื่อสังคมต่อไป อย่างไรก็ตามการที่ผู้อาวุโสมาร่วมให้ให้พรครั้งนี้ถือเป็นสิริมงคลชีวิตต่อสภาสตรีฯ และการจัดงานรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ครั้งนี้ ก็เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อสร้างความผูกพันและความสามัคคีในสภาสตรีฯ และเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของประเทศชาติสืบต่อไป

 

 

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดร.วันดีได้จัดพิธีมอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาด ของสภาสตรีฯ ประจำปี 2560 โดย น.ส.ส่งศรี สุรสิงห์ บ้านเลขที่ 124 ถนนกุมภิล ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นผู้โชคดีได้รางวัลที่ 1 เป็นทองคำแทงหนัก 20 บาท