วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 15:02 น.

สังคม-สตรี

China Study Abroad Forum 2017

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560, 17.40 น.

China Study Abroad Forum 2017

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับเชิญจาก China Service Center for Scholarly Exchange สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เข้าร่วม China Study Abroad Forum 2017 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆนี้ และได้รับเชิญให้ลงนามใน Cooperation Agreement ร่วมกับ China Service Center for Scholarly Exchange เพื่อส่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของ China Service Center for Scholarly Exchange มาศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยคริสเตียน