วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 15:11 น.

สังคม-สตรี

สภาสตรีฯร้อยใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวาย รัชกาลที่ 9

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 16.10 น.

สภาสตรีฯร้อยใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวาย รัชกาลที่ 9

 

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร้อยรวมใจสตรีไทยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 109,998 ดอก มี 4 แบบ "ดอกดารารัตน์-ดอกกุหลาบ-ดอกกล้วยไม้-ดอกพุดซ้อน" เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

 

 

ที่หอประชุมมนังคศิลา หลานหลวง กรุงเทพฯ วันที่ 19 พ.ค. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรสมาชิก และองค์กรเครือข่าย จัดโครงการ “ร้อยรวมใจสตรีไทยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

ดร.วันดี กล่าว่าสภาสตรีฯจัดโครงการดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีโดยการทำกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ  จะเปิดการอบรบประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์โดยครูจิตอาสา ระยะที่ 1 จำนวน 9,999 ดอก ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. - 18 มิ.ย.60 ( เว้นวันหยุดราชการ ) ที่หอประชุมมนังคศิลา และศูนย์ฝึกอาชีพสตรีไทย-จีน อาคารด้านหน้าบ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

 

ประธานสภาสตรีฯ กล่าวว่า ระยะที่ 2 นั้นช่วงระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. – 1 ส.ค.60 เป็นขยายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สู่องค์กรสมาชิก และองค์กรเครือข่าย โดยครูจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร่วมกันประดิษฐ์ จำนวน 99,999 ดอก มี 4 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ และ ดอกพุดซ้อน ซึ่งแต่ละดอกสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีที่สตรีไทยร่วมใจกันทำถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

สำหรับ ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดอกดารารัตน์นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง ชื่อดอกดารารัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยคำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด คำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า

 

 

ดอกกุหลาบ  เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฎร์ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่ พระองค์ท่าน ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

 

ดอกกล้วยไม้  เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรัก และความสง่างาม สมดังพระมหากรุณาธิคุณในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนของพระองค์

 

ดอกพุดซ้อน เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง สมบูรณ์ ความเจริญมั่นคง และรักแท้ ในความเป็นมงคล เชื่อกันว่าไม่ว่าจะเป็นพุดชนิดใด จะส่งผลให้มีความเจริญ มั่นคง แข็งแรงสมบูรณ์ ดั่งพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระองค์สร้างโครงการมากมายสร้างความแข็งแรง สมบูรณ์ให้เกิดกับพสกนิกรของพระองค์