วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 17:55 น.

สังคม-สตรี

สภาสตรีฯ ปลื้มสมาชิกช่วยสร้างผลงานองค์กรเป็นที่ยอมรับสังคม

วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 11.50 น.

สภาสตรีฯ ปลื้มสมาชิกช่วยสร้างผลงานองค์กรเป็นที่ยอมรับสังคม

 

ประชุมใหญ่สภาสตรีแห่งชาติฯคึกคัก “ประธานสภาสตรีฯ” ปลื้มสมาชิกร่วมทำงานช่วยพัฒนาองค์กรก้าวหน้าอย่างดียิ่ง พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายช่วยพัฒนาผู้นำสตรี ส่งเสริมอาชีพ  ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน  สร้างผลงานสภาสตรีแห่งชาติฯเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

 

ที่หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 38 โดยมีที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ คณะกรรมการ นายกองค์กรสมาชิกและสมาชิกทั่วประเทศ สมาชิกสมทบ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

 

 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวแสดงความยินดีที่เหล่าองค์กรสมาชิกได้มารวมกันอีกครั้งหนึ่งในวาระประชุมใหญ่ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผลงานต่างๆ ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างดียิ่ง โดยยึดหลักการดำเนินงานตามแนวพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานในวันสตรีไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2546

 

 

“ดิฉันในฐานะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รวมถึงคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบ ได้น้อมนำมาใช้เป็นนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรมตลอดมา ที่ดิฉันได้รับเกียรติให้ทำงานในสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมสภาสตรีแห่งชาติฯ งานพัฒนาสตรี งานพัฒนาผู้นำสตรี  งานส่งเสริมอาชีพ  งานส่งเสริมการศึกษา  งานพัฒนาเด็กและเยาวชน  งานความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ  และที่สำคัญ คือ  การหาทุนทรัพย์ในการดำเนินกิจกรรรมของต่างๆ  ความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการทุกฝ่าย และสมาชิกทุกท่าน  ซึ่งดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในความร่วมมือขององค์กรสมาชิกนี้  ทำให้ผลงานของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นที่ยอมรับจากอดีตถึงปัจจุบัน”

 

 

ดร.วันดี กล่าวด้วยว่า ขอขอบพระคุณท่านอดีตประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ท่านที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ท่านที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบ องค์กรสมาชิก ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่ง 

หน้าแรก » สังคม-สตรี