วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:03 น.

สังคม-สตรี

THE BOSS VISION 4.0 เต็มอิ่มทอล์คโชว์คุณภาพ

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 16.18 น.

THE BOSS VISION 4.0
เต็มอิ่มทอล์คโชว์คุณภาพ
        

 

“สมาคมเดอะบอสส์” (The Boss Association) โดย  “ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์”  นายกสมาคมเดอะบอสส์  ร่วมฉลองครบ 30 ปี   สถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI  และหลักสูตร The Boss  ร่วมจัดทอล์คโชว์คุณภาพ  THE BOSS VISION 4.0  มองมิติรอบด้าน สร้างการเปลี่ยนแปลง  รวมพลัง 8 Guest Speakers แห่งยุค  พร้อมปลุกพลัง เปิดวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การพัฒนาร่วมกันของคนไทยอย่างต่อเนื่อง
    

 

นำโดย  รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์  ผู้จัดรายการและวิทยากรด้านอารยธรรมและประวัติศาสตร์ชื่อดัง, ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม   ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา และผู้ดำเนินรายการ Vision of ASEAN,  ดร.สุมิท  แช่มประสิทธิ์ ปธ.กก.ดำเนินการโครงการ ‘คนกล้าคืนถิ่น,  อรุษ นวราช  ผู้ดูแลอาณาจักร  ‘สามพราน ริเวอร์ไซด์’ เจ้าของแนวคิด ‘สามพรานโมเดล’,  ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์  ผู้ก่อตั้ง Jitta แพลตฟอร์มกลุ่ม Fintech ที่วิเคราะห์การลงทุนหุ้น
          

 

 

ฉัตรปวีณ์  ตรีชัชวาลวงศ์  พิธีกรเจ้าของฉายา ‘เจ้าหญิงไอที’, สมชัย ส่งวัฒนา  เจ้าของแบรนด์  FLYNOW  และอาณาจักรศิลปะสุดมัน ‘ช่างชุ่ย’ ร่วมด้วย ดร.รัฐ ธนาดิเรก  วิทยากรและ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ผู้สอนแนวคิด “ทำเพิ่มน้อยให้ได้เพิ่มมาก” ดำเนินรายการโดย ดร.อภิชาติ  อินทรวิศิษฎ์
          

 

“ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์” นายกสมาคมเดอะบอสส์ เผยว่า “การที่คนไทยและเมืองไทยของเรา จะมีอนาคตที่ดีได้นั้น สิ่งสำคัญ คือ เราจำเป็นต้องพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงให้ทันยุค 4.0 เพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลให้ได้เร็วมากที่สุด จึงเกิดที่มาของการจัดงานในครั้งนี้  “THE BOSS VISION 4.0 มองมิติรอบด้าน สร้างการเปลี่ยนแปลง”  โดย สมาคมเดอะบอสส์ ถือโอกาสในวาระครบรอบ 30 ปี ของสถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI  และหลักสูตร The Boss  ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้แนวคิดและนโนบาย ที่ต้องการมีส่วนสำคัญในการผลักดันและเกื้อกูลสังคม   
                 

 

“ด้วยการร่วมกันพัฒนาเหล่านักธุรกิจ ให้ได้ใช้ความสามารถเต็มศักยภาพ มีมาตรฐาน และที่สำคัญต้องมีคุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน  งาน The Boss Vision 4.0  ครั้งนี้   คือการรวบรวม นักคิด นักปฎิบัติ  8 ท่าน ที่เล็งเห็นอนาคต  มีวิธีการที่ดีในการที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านยังอนาคตที่ดีในหลากหลายมิติ จึงมารวมพลังร่วมกันแชร์ประสบการณ์ และเปิดมุมมองวิสัยทัศน์   พร้อมเผยวิธีการที่จะนำไปสู่ยุคดิจิทัล  4.0   ให้สำเร็จและง่ายขึ้น   ทั้งนี้  เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจ นักจัดการ และบุคคลทั่วไปที่รักอนาคต รักที่จะพัฒนาตนเอง ได้มีส่วนร่วมรับฟัง

 


               

 

“หากเรามองไกลไปอีก 30 ปีข้างหน้า ผมหวังว่าสมาคมเดอะบอสส์  และสถาบัน MPI รวมถึงหลักสูตร The Boss  จะได้มีส่วนไม่มากก็น้อย ในการที่จะร่วมสร้างอนาคตใหม่ที่ดีของประเทศไทย ด้วยการพัฒนานักธุรกิจ The Boss ให้เก่งมากยิ่งขึ้น ดีมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ”  
                  

ติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่  Facebook.com/thebossvision