วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 05:47 น.

สังคม-สตรี

กลุ่มสหวิริยามอบทุนเยาวชนบางสะพาน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560, 09.15 น.

กลุ่มสหวิริยามอบทุนเยาวชนบางสะพาน

 
 
กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพานจากสถานศึกษา 22 แห่งในเขต 4 ตำบลรอบบริเวณที่ตั้งบริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยา คือ ต.แม่รำพึง ต.กำเนิดนพคุณ ต.พงศ์ประศาสน์ และต.ธงชัย ประจำปี 2560 โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 259 ทุน มูลค่ารวม 625,000 บาท ทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 249 ทุน มูลค่า 275,000 บาท ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน มูลค่า 350,000 บาท  โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ  แย้มพราย ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาเข้าร่วมกิจกรรม
 
 
นอกจากนี้พนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพาน เพิ่มเติมจากส่วนของบริษัท ภายใต้ กิจกรรม “ทุนนี้..เพื่อน้อง” ซึ่งในปี 2560 นี้มีพนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาแจ้งความจำนงสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพานจำนวน 164 ทุน รวมมูลค่า 202,500 บาท