วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 07:44 น.

กีฬา

“พระองค์ภา”ทรงตั้งโครงการฝึกปิงปองเยาวชน

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 17.03 น.

“พระองค์ภา”ทรงตั้งโครงการฝึกปิงปองเยาวชน

 
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาวะมีความเสี่ยง และขาดโอกาสพิสูจน์ตัวเอง จึงทรงมีพระดำริให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ก่อตั้งโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส เมื่อปี 2558 เพื่อประทานโอกาสให้เด็กได้พิสูจน์ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
 
 
ภายใต้ชื่อโครงการ “ให้โอกาสสร้างคน : Young Table Tennis Way Of Change” ซึ่งดำเนินโครงการในบ้านมุทิตาเป็นแห่งแรก ก่อนได้ขยายไปยังบ้านปรานีในปีเดียวกัน โดยหลังผ่าน 1 ปี เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสในระดับดี จึงต่อยอดเป็นโครงการ “Bounce Be Good : เด้งได้ดี” เมื่อปี 2559 เพื่อสานต่อความฝันในด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชน
 
 
ปัจจุบันสโมสรกีฬาบีบีจี มีนักกีฬาทั้งสิ้น 374 คน แบ่งออกเป็น ทีมเอ 9 คน ทีมบี 12 คน และทีมซี 353 คน ซึ่งปีนี้ได้ขยายออกไปอีก 2 ประเภทกีฬา คือ แบดมินตัน และ ฟุตบอล อีกทั้งมีแผนการขยายพื้นที่การฝึกอบรม จากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
 
 
สโมสรกีฬา บีบีจี ถือเป็นสโมสรที่มอบโอกาสครั้งสำคัญให้กับเด็กและเยาวชนไทยให้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิต ทั้งด้านความคิด ทัศนคติ นอกจากการเรียนหนังสือแล้วยังได้พัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากการนำกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้ามาเป็นสื่อกลาง ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของกลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านี้ในการก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และการก้าวไปสู่การดำรงตนในสังคมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมให้ก้าวเดินไปสู่เส้นทางที่สดใสต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

หน้าแรก » กีฬา