วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 21:52 น.

กีฬา

“สกล” รับนักกีฬาพิการทำงาน กกท.

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 08.07 น.
“สกล” รับนักกีฬาพิการทำงาน กกท.
 
 
 
นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ของรัฐบาล ที่มีนโยบายขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคภาคีเครือข่ายงานคนพิการ เพื่อให้เกิดกลไกการพัฒนาการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีรูปแบบการทำงานแบบใหม่ที่ช่วยสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสการมีงานทำทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในคนพิการนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานด้านการกีฬาของชาติได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้ดำเนินโครงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักกีฬาทีมชาติคนพิการ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักกีฬาทีมชาติคนพิการ ตามแผนงานระยะยาว ประจำปี 2559 เป็นต้นมา
 
 
โดยผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาคนพิการทีมชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักกีฬาทีมชาติคนพิการสมัครเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้จัดจ้างจำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ญาณิศา จันทเปียง นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทย เข้าทำงานในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ และ นายวสันต์ เมธาภัทร เป็นนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลคนพิการทีมชาติไทย เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานรายวันห้องฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพ
 
 
“สำหรับปีงบประมาณ 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าว่าในระยะ 6 เดือน จะดำเนินการจัดจ้างนักกีฬาคนพิการทีมชาติเป็นลูกจ้าง กกท. จำนวน 1 คน และจะพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักกีฬาคนพิการทีมชาติ จำนวน 2 ทุน ส่วนแผนระยะ 12 เดือน นั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงการจัดจ้างนักกีฬาคนพิการทีมชาติเพื่อเป็นลูกจ้าง กกท. จำนวน 2 คน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักกีฬาทีมชาติคนพิการ ซึ่งจะเร่งดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี” 

หน้าแรก » กีฬา