วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 04:35 น.

กีฬา

เปิดกอล์ฟรวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน ’60

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 18.48 น.

เปิดกอล์ฟรวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน ’60 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จัดการแข่งขันกอล์ฟรวมน้ำใจ’60 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 

 

ใ่นฐานะประธานคณะกรรมการฯ จัดการแข่งขัน "กอล์ฟรวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน ’60 " ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนจัดสรรเป็นงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน มีนักกอล์ฟเข้าร่วมกิจกรรมถึง 69 ทีม  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิต รตะนานุกูล  อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและรองเลขาธิการคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สอวน. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ ที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา