วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 12:38 น.

กีฬา

สสส.จัดอบรมสร้างเสริมสุขภาพนักกีฬาและผู้นำเยาวชน 4 มิติ

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 09.10 น.
tags : สสส.

สสส.จัดอบรมสร้างเสริมสุขภาพนักกีฬาและผู้นำเยาวชน 4 มิติ

 
 
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2560 นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่า กกท. และ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะความรู้การสร้างเสริมสุขภาพนักกีฬาต้นแบบและผู้นำเยาวชน ภายใต้แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค. ณ โรงแรมมิลฟอร์ด (หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่า กกท. และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า "แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพทั้ง 4 มติ ควบคู่ไปกับการรณรงค์และสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เกิดการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นวิถีชีวิต  โดยจัดการอบรมสัมมนา เปิดให้บุคลากรที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนประเด็นสร้างเสริมสุขภาพ ผู้นำเครือข่ายชุมชนต้นแบบ และผู้แทนภาคีองค์กรสุขภาพ ทั้งชายและหญิงรวม 100 คน ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำบทเรียนองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการ ไปเพิ่มพูนศักยภาพขององค์กร และสามารถนำไปขยายผลสร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงช่วยปลูกฝังวัฒนธรรมการมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัยอย่างเป็นระบบระบบและมีประสิทธิผล
 
 
ภายในงานจะมีการจัดบรรยายทางวิชาการเรื่องบุคคลสุขภาพ โดย อ.เพิ่มศักดิ์ สุริยะจันทร์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จะให้ความรู้เรื่องกิจกรรมทางกาย, การออกกำลังกายและป้องกันการบาดเจ็บ, โภชนาการและวิถีชีวิต รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพมวลชนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำหวอดและมีประสบการณ์ในวงการกีฬา ในเรื่องความสำคัญของกีฬากับสุขภาพ, แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและการจัดกิจกรรมเชิงคุณภาพ, การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพของชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อนที่จะมีการทบทวนองค์ความรู้และถอดบทเรียนจากการดำเนินการแผนงานทั้งหมด"
 
 
สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสัมนาให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), อ.เพิ่มศักดิ์ สุริยะจันทร์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, นายวรพงศ์ พัชรวิชญ์ อดีตผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย, นายเทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ นายกสมาคมฟุตบอลอาวุโสแห่งประเทศไทย,  นายบุญชัย แซ้แต้  ผู้จัดการทีมเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย และนายจาการียา เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้นำชุมชน

หน้าแรก » กีฬา