วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17:32 น.

กีฬา

มูลนิธิมิราเคิลฯจัดแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน

วันอังคาร ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 14.15 น.

มูลนิธิมิราเคิลฯจัดแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน

 

 

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯ โดยการสนับสนุนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน รุ่นอายุ 13 และ 15 ปี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร เทพยวรางกูร รายการ “ เบอร์จายา มิราเคิล ไทยยูธลีก 2017-2018 ”ณ. มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕60 เวลา ๑๑.00 น.

 

การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนฯ รายการ“เบอร์จายา มิราเคิล ไทยยูธลีก๒017/2018” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีดร.มนัส  โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ประธานในพิธีแถลงข่าว กล่าวว่า ภายใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์ทรงมีพระปณิธานที่แน่วแน่ ในการทำนุบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความมั่นคงและให้เหล่าปวงพสกนิกรมีความผาสุข ดั่งกระแสพระบรมราโชวาท ที่ทรงพระราชทานแด่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ให้น้อมนำ ศาสตร์พระราชา แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินฯ เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้  มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ น้อมรับกระแสพระบรมราโชวาท ใส่เกล้าใส่กระหม่อม ดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชา ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากีฬาเยาวชนไทยให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์สุขแก่เยาวชนและคนไทยทุกคน

 

  Berjaya Corperation Berhad ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 10,000,000 บาท เพื่อ สนับสนุนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯในการเพื่อพัฒนาฟุตบอลเยาวชนฯในฤดูกาลนี้ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และภาคเอกชนต่างๆมากมาย ได้แก่ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ดจำกัด(มหาชน) บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์อินดัสตรีส์จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เจนิฟู้ด บริษัท คอสเวย์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท เฟรมเทค วินโดว์แอนด์ดอร์จำกัด บริษัทแกรนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัด บริษัท เอ็มจีที จำกัด ธนาคารออมสิน สีกัปตัน น้ำดื่มสยาม บริษัทโอสถสภาเบเวอเรจ จำกัด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน เยาวชนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลให้มีศักยภาพสูงขึ้น ช่วยพัฒนาเยาวชนนักกีฬาฟุตบอลไทยให้ได้มีโอกาสพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

 


ดาโต๊ะ ศรี ร้อบบิ้น ตัน ยองชิง(บุตรชายฯ) ตันศรี ดาโต๊ะศรี วินเซนต์ ตัน ผู้ก่อตั้ง Berjaya Corperation Berhad ได้ให้เกียรติเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย เพื่อมาร่วมพิธีฯ ซึ่งการสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนของกลุ่มบริษัท เบอร์จายาฯครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ก็ด้วยเพื่อมุ่งหวังจะช่วยเหลือในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไทย ตลอดจนมองหานักฟุตบอลเยาวชนฝีเท้าดีให้มีโอกาสในการค้าแข้งในต่างแดนต่อไป

 

 สำหรับการแข่งขันฯ ในฤดูกาล ๒๐๑๗-2018 นี้ เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่ 10 ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลอย่างเต็มที่โดยเท่าเทียมกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจกฎกติกามารยาท ความมีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน การ่วมต่อต้านการพนันฟุตบอล ตลอดจนการทุจริตล้มฟุตบอลซึ่งเป็นมะเร็งร้ายวงการฟุตบอลไทย นอกจากนี้ยังห่างไกลยาเสพติดและสิ่งมอมเมา เกมส์และสื่ออินเทอเนตต่างๆ – การพัฒนาผู้ตัดสินรุ่นใหม่ให้มีมาตรฐานการตัดสินที่สูงขึ้น – การพัฒนาและสร้างวัฒนธรรมการชมการเชียร์ที่ดีแก่ผู้ปกครอง ผู้ชม  ผู้เชียร์และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน และเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีภายในสถาบันครอบครัว

 

 

หน้าแรก » กีฬา