วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 03:15 น.

» Top 5 ข่าว

  • ซีพีเอฟรักษ์โลกยั่งยืน ลด-เลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น

    บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้ามีส่วนร่วมคุ้มครองโลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ จับมือภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน ดำเนินโครงการปลูก-อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้บนบกและป่าชายเลน พร้อมทั้งลดและเลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นทั้งกิจการในประเทศและต่างประเทศ

    23 เม.ย. 2562

หน้าแรก » » Top 5 ข่าว