วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 14:06 น.

» Top 5 ข่าว

  • ธอส. ฉลอง 65 ปี จัดทำเงินฝากออมทรัพย์ GHB Happy Birthday

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบ 65 ปี ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ตอบแทนลูกค้าที่รักการออมจัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์ GHB Happy Birthday” รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ เปิดบัญชีถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นรับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติ ของธนาคาร ณ ขณะนั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง

    21 ก.ย. 2561

หน้าแรก » » Top 5 ข่าว