วันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 20:31 น.

» Top 5 ข่าว

 • Money Expo Hatyai 2019 เปิดงานยิ่งใหญ่แข่งทุ่มโปรโมชั่น

  เริ่มแล้ว งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 9 Money Expo Hatyai 2019 พบโปรโมชั่นเด็ดเพื่อชาวหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ ดอกเบี้ย 0% 2 ปี สินเชื่อ SME บัญชีเดียว ดอกเบี้ย 1% เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ซื้อรถใหม่ ดอกเบี้ย 0.89% ฟรี ประกันชั้น 1 ซื้อประกันชีวิตแจกทองคำแท่ง-ทัวร์ญี่ปุ่น

  19 มี.ค. 2562
 • FPI ลั่นไตรมาส 1/62 ผลงานเข้าเป้า ช่วยหนุนทั้งปีรายได้เติบโตระดับ10%

  FPI ประเมินแนวโน้มปี 2562 มีสัญญาณที่ดีขึ้น จากธุรกิจผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งมีงานในมือรอรับรู้รายได้แล้วกว่า 500 ล้านบาท ดังนั้นทำให้มั่นใจว่าผลงานปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายการเติบโตที่ระดับ 10% จากปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,982.14 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลุยซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง คาดสามารถช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี

  19 มี.ค. 2562
 • ออมสิน ผลักดันนโยบายรัฐด้วยแผน 8 ด้าน หลุดพ้นความยากจน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

  นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผย ผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ถ่ายทอดมาเป็นแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน

  19 มี.ค. 2562
 • ธอส.เซ็นMOUม.ธรรมศาสตร์โครงการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุ

  นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และพัฒนาโครงการ “ศูนย์กลางพัฒนาสุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุ”

  19 มี.ค. 2562
 • BAMสนับสนุนการจัดทำหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์

  นายปรัชญา จันทราภัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAMมอบเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์อักษรเบรลล์ 20 บทเพลง จำนวนเงิน 100, 000 บาท ในโอกาส BAM ครบรอบ 20 ปี

  19 มี.ค. 2562

หน้าแรก » » Top 5 ข่าว