วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 10:10 น.

» Top 5 ข่าว

  • TIJ เปิดโครงการ RoLD 3 รวมผู้นำและผู้นำรุ่นใหม่

    ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม ปราศจากความขัดแย้ง และลดความเหลื่อมล้ำสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นำโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเปิดโครงการ Executive Program on the Rule of Law and Development ครั้งที่ 3 (RoLD 3) โดยมีผู้นำและผู้นำรุ่นใหม่จากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วม อาทิ

    18 เม.ย. 2562

หน้าแรก » » Top 5 ข่าว