วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 03:04 น.

» Top 5 ข่าว

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ

  คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันรังสิตวิชชาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการเรื่อง Pediatric Nurses Conference 2017: Let’s Move Together for IV Care Quality นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.รังสิต

  17 ม.ค. 2561
 • พิธีบำเพ็ญกุศล "ไพโรจน์ ล่ำซำ" 18-24 ม.ค.61

  กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล คุณไพโรจน์ ล่ำซำ ณ ศาลาร้อยปี ปิยมหาราชนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

  17 ม.ค. 2561
 • 7 เมืองอัจฉริยะ นำไอโอทีหนุนจังหวัดท่องเที่ยว

  รมว.ดีอี เผย 7 เมืองอัจฉริยะพัฒนาคืบหน้า พร้อมนำไอโอทีหนุนจังหวัดท่องเที่ยว

  14 ม.ค. 2561
 • สนข.รณรงค์ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีเปิด "กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้พาหนะส่วนตัว

  15 ม.ค. 2561
 • กคช.มอบป้ายตลาดเคหะประชารัฐ

  ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบป้ายตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจให้กับตลาดบวรร่มเกล้าให้กับ นายชนะพล ชินปัญจะพล ประธานฝ่ายบริหารบริษัทชินบวร จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการตลาดดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ตลาดบวรร่มเกล้า

  12 ม.ค. 2561

หน้าแรก » » Top 5 ข่าว