วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 17:34 น.

» Top 5 ข่าว

  • เยี่ยมชมธุรกิจ

    คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“CHO”) โดยมีคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับที่จังหวัดขอนแก่น

    18 มิ.ย. 2561
  • กรมชลฯเปิดแนวร่วมประชาชนขับเคลื่อนงาน ปรับโครงสร้างนำนวัตกรรมใหม่พัฒนาบุคลากร

    กรมชลประทานเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มั่นใจจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ เร่งรัดปรับโครงสร้างหน่วยงาน นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร-องค์กร

    18 มิ.ย. 2561

หน้าแรก » » Top 5 ข่าว