วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 11:56 น.

อาชญากรรม » คอลัมน์

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

รอง ป. : วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562, 08.15 น.

ทุก"ตั๋ว"ลงตัว วิน-วินทุกฝ่าย!!!

♦♦ รายงานตัววันนี้...ราชกิจจานุเบกษา วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศ 3 ฉบับ เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2562 เกียวกับกองแผนงานกิจการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เพื่อรองรับภารกิจด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การถวายความปลอดภัย และงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริไปสู่การปฎิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดตั้งกองแผนงานความมั่นคง สังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เพื่อรับผิดชอบภารกิจที่รับโอนมาจากภารกิจเดิมของกองแผนงานกิจการพเศษ ๐
 
♦♦ ฉบับที่สอง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562 เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฎิบัติการพิเศษ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็น กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษษพระองค์ 904 รวมทั้งเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในกองบังคับการดังลก่าว จากกองกำกับการถวายความปลอดภัย 1-6 เป็น กองกำกับการ 1-6 และกองกำกับการสายตรวจถวายความปลอดภัย เป็น กองกำกับการสายตรวจ เพื่อให้ชื่อส่วนราชการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายโดยตรง อีกทั้งเพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัย ถวายอารักขา ถวายพระเกียรติ และการปฎิบัติภารกิจทั้งปวงเป็นไปตามพระราชประสงค์และตามราชประเพณี ๐
 
♦♦ อีกฉบับ ลงนามโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2562 เนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 และกองกำกับการที่ต้องปรับใหม่ โดยที่ตั้งยังอยู่ที่คอมมานโด ลาดพร้าวเช่นเดิม รวมทั้ง พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบก.ถปพ. ก็เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น ผบก.ตม.รอ.บช.ก. เช่นกัน ๐
 
♦♦ ส่วนการแต่งตั้ง "นายพันสีกากี" ตำแหน่ง สารวัตร(สว.) ถึง รองผู้บังคับการ(รองผบก.) วาระประจำปี 2561 อาจจะทำให้หลายคนตื่นตระหนกพอสมควร หลังมีข่าว "บิ๊กแป๊ะ"พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชันจินดา แม่ทัพใหญ่ เตรียมจะเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ที่มี "บิ๊กป้อม"พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน กลางสัปดาห์นี้ ขอขยายเวลาการแต่งตั้ง "นายพัน" ออกไปอีก 1 เดือน จากต้องเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค.62 ไปเป็นวันที่ 28 ก.พ.62 ...แต่สายข่าวแอบกระซิบสะกิดคนสีกากีให้ใจชื้น ถึงขยายเวลาไป 1 เดือน ก็เพราะเป็นไปตามระเบียบการขอขายเวลาการแต่งตั้งที่ต้องขอขยายคราวละ 1 เดือน แต่"บัญชี"ทุกอย่างลงตัวหมดแล้ว "ตั๋วใหม่" "ตั๋วแทรก" ที่เพิ่มเข้ามาประสานกับ"ตั๋วเก่า"เรียบร้อย วิน-วินทุกฝ่าย ไม่น่าเกินวันที่ 10 ก.พ.จะได้เห็นหน้าเห็นหลังทั้งหมด อยู่ที่ขั้นตอนการแจกจ่ายจะทยอยเสร็จกี่วันเท่านั้น ๐ สวัสดี
                                                                               
                                                                               รอง ป.