วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17:10 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 18.55 น.

ตำรวจภูธรภาค 7 จัดพิธีเททอง เหรียญเจ้าสัว รุ่นเจ้าสัวโภคทรัพย์

 


    

♦♦♦ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564  ตำรวจภูธรภาค 7 โดย พลตำรวจโท ธนา ชูวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรี สรายุทธ สงวนโภคัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ประธานจัดสร้าง และข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ได้จัดพิธีเททอง เหรียญเจ้าสัว รุ่นเจ้าสัวโภคทรัพย์ ณ มณฑลพิธีวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุน ให้กับกองทุนตำรวจภูธรภาค 7 ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ ส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไปใช้เป็นสวัสดิการให้กับ ข้าราชการตำรวจและครอบครัวในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งยามเจ็บป่วยและเสียชีวิต รวมทั้งยังนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานตำรวจ เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในด้านอื่นๆ ตลอดจน เป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่