วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 01:43 น.

การเมือง » คอลัมน์

เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี

บ้านเมือง : วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562, 11.39 น.

บิดเบือน TOR “ดิวตี้ฟรี” วาทกรรมอำพราง

บิดเบือน TOR “ดิวตี้ฟรี” วาทกรรมอำพราง

เปิดขายซองประมูล TOR ดิวตี้ฟรี..ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) ใน 4 สนามบิน และจะไปหมดเขตขายซองในวันที่ 18 เมษายน 2562 โดย คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “บอร์ด ทอท.” ได้มีการปรับแผนการประมูล จากเดิมที่รวม 4 สนามบิน เป็น “สัญญาเดียว” โดย “ปรับใหม่” แยกออกเป็น 2 สัญญา” คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 สัญญา และ ท่าอากาศยานภูมิภาค ประกอบด้วย ภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่ อีก 1 สัญญา “ตาพญา” เสียดายโอกาสท่าอากาศยานภูมิภาค 3 แห่ง ถูกลดเกรดถอยห่างจากสากล ...000... แต่ก็ยังดีที่ บอร์ด ทอท. ยังคงยืนยันไม่เปิดประมูลให้สัมปทานแบบ “กลุ่มสินค้า” หรือ by category ตามที่ “สมาคมผู้ค้าปลีกไทย” เรียกร้องด้วยการอ้างเรื่องการผูกขาด โดย ทอท.ยังคงต้องการให้เกิดความยืดหยุ่นการจำหน่ายสินค้าสอดคล้องสถานที่จริง ต้องการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนไปตามข้อจำกัดสนามบินและตัวเครื่องบิน เพื่อให้เกิดการไหลเวียนสินค้า สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ยื่นประมูล สร้างโอกาสให้ผู้บริโภค เพราะผลประโยชน์สุดท้ายก็จะตกอยู่กับประชาชนและประเทศชาติในที่สุด !!! ...0000... แต่ประเด็นนี้ “ตาพญา” มีข้อข้องใจ กับข้อเรียกร้องของ “สมาคมผู้ค้าปลีกไทย” ที่ต้องการให้เปิดสัมปทานแบบ “กลุ่มสินค้า” หรือ by category ด้วยข้ออ้างเรื่องการผูกขาดนั้น แต่เอาเข้าจริงแล้ว “ตาพญา” กับพบ “เงื่อนปม” อย่างน่าสงสัย เพราะการเปิดขายแบบ “กลุ่มสินค้า” อาจกลายเป็นการ “ผูกขาด” สินค้าซะเอง เช่น น้ำหอม บุหรี่ ฯลฯ เสี่ยงถูก “ผูกขาด” โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติที่จะมีอำนาจการต่อรองเหนือผู้ประกอบการ เปิดช่องให้ต่างชาติเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ออกไปจากประเทศไทย เป็น “เงื่อนปม” ที่ถูก “ซ่อนเงื่อน” ไว้อย่างมีเงื่อนงำ ??? ....000... จะว่าไปแล้วกับการที่ บอร์ด ทอท. ยืนยันการเปิดกว้าง pick up counter หรือ “ดาวน์ทาวน์ดิวตี้ฟรี” ถือว่าเป็นกลไกในการป้องกันการผูกขาดได้ดีอยู่แล้ว ประเด็นนี้ “ตาพญา” แปลกใจ ทั้งที่เป็น “ข้อดี” ป้องกันการผูกขาด แต่ “ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย” กับไม่ค่อยให้ความสำคัญบอกกับสังคม เฮ้อ !!! …000… แต่ที่ “ตาพญา” ข้องใจหนักมาก กับศึกชิงสัมทปทานดิวตี้ฟรีครั้งนี้ “วรวุฒิ อุ่นใจ” คนระดับ “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)” หรือ COL ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป มาฟิตขยันขันแข็งในบทบาท “ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย” โดยเฉพาะการมุ่งโจมตี TOR ด้วยการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกด้าน เลือกที่จะให้ข้อมูลบางส่วน และเลือกที่จะไม่พูดถึงข้อมูลบางส่วน มันสร้างความเคลือบแคลงสงสัยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ ??? …000…

...000... ยิ่ง “วรวุฒิ อุ่นใจ” ออกมาโพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัวว่า “ทีโออาร์นี้ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าประมูลบางราย” โจมตีมีการกำหนดคะแนนด้านเทคนิคไว้สูงมากถึง 80 % และกดคะแนนด้านผลตอบแทนประเทศไว้แค่ 20 % ทั้งที่ความจริง คะแนนทางเทคนิค 80 % นั้น ในรายละเอียดได้มีการกำหนด 3 ข้อสำคัญ คือ ข้อ 1.ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจของผู้ยื่นข้อเสนอ มี 15 คะแนน ข้อ 2.แผนการดำเนินงาน เช่น แนวคิดหลักในการบริหารจัดการกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร, การออกแบบตกแต่งสถานที่ และระยะเวลาดำเนินงาน , แผนการจัดร้านค้าและบริการ และแผนการตลาด มี 40 คะแนน ข้อ 3.แผนธุรกิจ เช่น ประมาณการรายได้ของผู้ยื่นข้อเสนอและประมาณการกำไรขาดทุน, ประมาณการงบดุลและงบประมาณการลงทุน, การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และความสามารถในการระดมทุน การชำระหนี้ 25 คะแนน และ ข้อ 4.ค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี ที่เสนอให้ ทอท. มี 20 คะแนน “ตาพญา” เห็นว่า ทอท. ได้เวทน้ำหนักทุกด้านไว้สมดุลดีแล้ว …000… บรรทัดนี้ ประสา “ตาพญา” ส่องกล้องดูเรื่องสัดส่วนคะแนน 15 : 40 : 25 : 20 แล้ว เห็นว่า บอร์ด ทอท. ได้พิจารณาละเอียดรอบคอบแล้ว เวทน้ำหนักทุกด้านไว้อย่างสมดุล ทั้ง “ประสบการณ์-ความเชี่ยวชาญ” “แผนการดำเนินงาน” “แผนธุรกิจ” และ “แผนการเงิน” เพื่อให้ประมูลงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจได้ผู้ประมูลที่มีความพร้อมทำได้จริง สามารถส่งรายได้เข้ารัฐได้จริง โดยหยิบยกความ “ล้มเหลว” กรณีประมูลทีวีดิจิทัลมาเป็นบทเรียน ไม่ใช่สัดส่วนคะแนน 80 : 20 อย่างที่ “วรวุฒิ อุ่นใจ” ยกมากล่าวอ้างด้วยวาทกรรมอำพราง ??? ...000...  อย่างไรก็ตาม หากจะ “โฟกัส” ไปที่การกำหนดคะแนน “ข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐ” ที่ 20 คะแนน “ตาพญา” ก็ถือว่าเป็นคะแนนไม่น้อยจาก 100 คะแนน เพราะ “ผู้ยื่นประมูล” รายใดมั่นใจเสนอผลตอบแทนให้รัฐมากๆ ย่อมได้คะแนนเต็มเหนือคู่แข่งขัน ...000...

...000... บรรทัดนี้ “ตาพญา” ขอยกตัวอย่าง “ความล้มเหลว” ล่าสุด ที่ข้อกำหนด TOR มุ่งแต่แข่งขัน “การให้ผลตอบแทนต่อรัฐ” กรณีการประมูล “ทีวีดิจิทัล” และการประมูล “คลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือ” ในกิจการโทรคมนาคม ของ กสทช. เพราะไม่ได้พิจารณาองค์ประกอบอย่างรอบคอบ ไม่ได้ส่งเสริมความสามารถให้ผู้ประกอบการ ไม่ได้ดูบริบทข้อจริงให้ครบถ้วน เมื่อนำมาใช้จริงจึง “ล้มเหลว” นำไปสู่การขอแก้ไขสัญญาภายหลัง การพักชำระค่าสัมปทาน การขอคืนสัญญา การทิ้งสัญญา ล่าสุด นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องอก คำสั่ง คสช. มาตรา 44 ช่วยทีวีดิจิทัล เปิดทางให้พักชำระค่างวด ให้คืนสัญญาได้ แถมยังให้ชดเชยได้ด้วย รวมทั้งยืดเวลาชำระค่างวดให้ค่ายโทรศัพท์มือถือไปอีก 10 ปี เป็นบทเรียนสะท้อนจัดประมูลสัมปทาน “ล้มเหลว” อย่างสิ้นเชิง ส่งผลเสียหายต่อทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่เป็นคู่สัญญา เป็น “บาดแผล” สดๆร้อนๆทำประเทศชาติเสียหายอย่างใหญ่หลวง .....000... ทุกวันนี้ “ตาพญา” ยังสงสัยเหมือนกับที่สังคมสงสัย บทบาท “วรวุฒิ อุ่นใจ” ที่สวมหมวก 2 ใบเวลานี้ ใบหนึ่งสวมหมวก “ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย” อีกใบสวมหมวก “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)” หรือ COL ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ TOR ดิวตี้ฟรีอย่างหนักครั้งนี้ “วรวุฒิ อุ่นใจ” สวม “หมวก” ใบไหนกันแน่ ??? ...000...

...000... ยิ่ง “ประสงค์ พูนธเนศ” ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานบอร์ด ทอท. ออกมาให้ข่าวว่า หลัง ทอท.เปิดขายซองคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (ดิวตี้ฟรี) ทั้ง 2 สัญญา พบว่า “กลุ่มห้างเซ็นทรัล” เป็นรายแรกที่เข้ามาซื้อซองประมูล ยิ่งเกิดข้อเคลือบแคลงสงสัย เมื่อเซ็นทรัลกรุ๊ปซื้อซองประมูลรายแรก กับพบว่าคล้อยหลังแค่วันเดียว “วรวุฒิ อุ่นใจ” ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว วิพากษ์วิจารณ์รายละเอียด TOR โจมตีข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านให้ผลตอบแทนประเทศชาติ ทั้งที่ “วรวุฒิ อุ่นใจ” เป็น “คนนอก” ในการแข่งขัน แต่กับได้ “ข้อมูล” อย่างรวดเร็ว เสมือนเป็นคนในกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปที่เข้าร่วมประมูลด้วย ฮัดเช้ย !!!! ...000... ถึงบรรทัดนี้ “ตาพญา” ขอตั้งคำถามไปยัง “สมาคมผู้ค้าปลีกไทย” อยากรู้ว่าก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งจริงแค่ไหน ??? เพราะแทนที่ “สมาคมผู้ค้าปลีกไทย” จะไปขยันขันแข็งเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กและขนาดกลางในประเทศ ให้แข็งแรงลืมตาอ้าปากได้ แต่กลับเป็นว่า ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา “สมาคมผู้ค้าปลีกไทย” ออกมาเกาะติดเรื่อง "ดิวตี้ฟรี"  ยิ่งเปิดประวัติย้อนดู “ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย” ตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบัน 7-8 คนที่ผ่านมาแล้ว ล้วนแต่เป็นกลุ่มคนในแวดวงและเครือข่ายเซ็นทรัลกรุ๊ป มันยิ่งสะท้อนภาพต่อตัว “วรวุฒิ อุ่นใจ” ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์สาธารณะจริงแค่ไหน ?? หรือ แอบแฝงเพื่อผลประโยชน์พวกพ้องตัวเอง ...000... “ตาพญา” ฝากถึง บอร์ด ทอท. ควรยึดมั่นตามหลักการเดิมของ นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน 3 หลักการสำคัญ คือ 1.ให้ความเป็นธรรมผู้ประกอบการ 2.ให้ดูแลผู้บริโภค และ 3.ผลประโยชน์ประเทศชาติที่จะได้รับ เดินไปตามครรลองมาตรฐานสากล ...000... บรรทัดสุดท้ายนี้ “ตาพญา” ขอให้ ทอท.เดินหน้าต่อไปอย่างหนักแน่นในหลักการ ยึดมั่นผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นที่ตั้ง เพราะยังเหลือเวลาอีกหลายวันกว่าจะหมดเวลาซื้อซองประมูล ยังต้องเผชิญการแข่งขันกันอีกหลายยก อาจมี “กลุ่มผลประโยชน์” โผล่เพิ่ม อาจถูกเกมป่วนปล่อยข่าวทำลาย เพราะประเทศไทยมี “นักธุรกิจเกเร” อยู่ไม่น้อย พวกชอบใช้อำนาจมืดขอตีตั๋วเด็กประมูลงานรัฐ มุ่งแต่แสวงผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง

 

ตาพญา

หน้าแรก » การเมือง » คอลัมน์