วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:11 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564, 12.36 น.

...สิ้น-หวัง...


๏ หวังอะไรใดเล่าโลกวันนี้
เมื่อทั้งหมดไม่มีที่ให้หวัง
ทุ่มแล้วทำแล้วเต็มกำลัง
ยังต้องอีกกี่ครั้งกี่ครั้งมี

๏ ผ่านวันผ่านวัยผ่านเวลา
ต้องอีกกี่ครั้งคราระบายสี
ผ่านวันผ่านเดือนและผ่านปี
เพื่อจะอยู่กับที่ตรงที่เดิม

๏ วนเวียนกลับไปแล้วกลับมา
ถอยหลังเดินหน้าเปลี่ยนจุดเริ่ม
เติมแล้วต่อแล้วต่อแล้วเติม
เพิ่มริ้วรอยเพิ่มเพิ่มริ้วรอย

๏ ยังต้องอีกกี่ครั้งอีกกี่ครา
ที่ไม่ไปข้างหน้ายังถดถอย
ยังต้องหลั่งน้ำตาก้มหน้าคอย
ยังต้องฝืนใจปล่อยใจปล่อยวาง

๏ ทุ่มแล้วทำแล้วเต็มกำลัง
ยังต้องอีกกี่ครั้งถูกทิ้งขว้าง
รอยเท้าก้าวทับกับรอยทาง
ต้องอีกกี่รอยร้างจึงสร้างเรา

๏ หวังอะไรใดเล่าโลกวันนี้
มีหรือไม่มีหัวใจเขา
หวังสิ้น-สิ้นหวัง-สิ้นมัวเมา
อีกกี่ครั้งหวังเหมือนเก่าหวังอีกครา !.

..........................................
นายทิวา

 

หน้าแรก » การเมือง » คอลัมน์