วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:30 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันเสาร์ ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.04 น.

...พอดี - ดีพอ...

 

๏ พอดีพอดีมีบ้างไหม
ไม่มากไปไม่น้อยไปไม่สับสน
เบื่อแล้วพอแล้วสาละวน
ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลเกินพอดี

๏ มากบ้างน้อยบ้างใช่ปัญหา
แต่มากทุกเวลาหนักทุกที่
ใส่บ่าแบกหามวันเดือนปี
แบกอยู่อย่างนี้แบกยาวนาน

๏ มากบ้างน้อยบ้างใช่ปัญหา
แต่น้อยทุกเวลายากพ้นผ่าน
คิดเล็กคิดน้อยกระทำการ
ก็มีแต่ร้าวฉานรอชิงชัง

๏ มากบ้างน้อยบ้างตามน้ำหนัก
แต่ไม่ใช่ทึกทักตามใจสั่ง
ไม่ใช่ด้วยอารมณ์ละล้าละลัง
เหตุผลวางตั้งเพื่อชั่งใจ

๏ มากบ้างน้อยบ้างในบางที
เอาแค่พอดีเท่าที่ได้
มากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไร
พอรู้เมื่อไหร่ย่อมพอดี

๏ พอดีพอดีพอมีอยู่
พอเพื่อให้รู้ในวิถี
พอเท่าที่ได้เท่าที่มี
พอใจอย่างนี้แหละดีพอ !.

.....................................
นายทิวา