วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:33 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 00.17 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

 
ข่าวแรก...นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จิตอาสาที่เป็นผู้บริหารข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจิตอาสากองทัพภาคที่ 1 จิตอาสากรุงเทพมหานคร เกษตรกรจิตอาสา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนจิตอาสาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รวมจำนวนกว่า 1,500 คน เข้าร่วม ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
 
 
เรื่องดีๆ...นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และกิจกรรมสำหรับคู่สมรสผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน และ External Partners ในหัวข้อ "แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ" (Sharing Best Practices on waste Management) ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำคณะคู่สมรสผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน และ External Partners เยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย ในเรื่องของผลกระทบของขยะทะเล (impact of marine debris) การจัดการขยะจากต้นทางถึงปลายทาง (Land-sea waste management) Thailand plastic roadmap การรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว การจัดการขยะโดยชุมชนเอื้ออาทรวังหว้า จังหวัดระยอง และทุ่นกักขยะ SCG-DMCR litter trap หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โดยมี นางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน
 
 
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู และอุทยานแห่งชาติเขาแหลม  จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเตรียมในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง)  ผอ. ส่วนฯ หน.กลุ่มฯ /ศูนย์ฯ   หน.อุทยานแห่งชาติฯ  และเจ้าหน้าที่ สบอ. 3 (บ้านโป่ง)  ให้การต้อนรับ
 
ด้วยในปีพุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ถ้วนไตรมาส เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญและถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป นั้น นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง รวมถึงเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 
กรมประมง...ขอเชิญร่วมงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ครั้งที่ 9 “สายธารแห่งพระบารมี 9 สู่วิถีประมง” ในระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 -21.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ด้วยวันที่ 7 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จทรงปล่อยพันธุ์ปลาจากบ่อส่วนพระองค์ ลงในบ่อเลี้ยงของแผนกทดลองและเพาะเลี้ยง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร และพระราชทานพันธุ์ปลาให้ข้าราชการและเกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2496 ซึ่งถือเป็นพระราชดำริเริ่มแรกในการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารของประชาชน ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2508 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต ในขณะที่พระองค์ยังดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ทูลเกล้าฯ ถวายลูกปลาตระกูลเดียวกับปลาหมอเทศ จำนวน 50 ตัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงโปรดเกล้าฯ เลี้ยงไว้ที่บ่อปลาสวนจิตรลดา และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่า “ปลานิล” จากนั้นได้พระราชทานพันธุ์ปลา 10,000 ตัว จากบ่อปลาสวนจิตรลดาแก่กรมประมงเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2509 เพื่อให้นำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ที่สถานีประมงต่าง ๆ ทั่วประเทศ แล้วแจกจ่ายให้แก่ราษฎรต่อไป
 
 
ปิดท้ายข่าว...เจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ออกสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบ ปรับปรุง เส้นทางศึกษาธรรมชาติทางขึ้นสู่ผาน้ำตกทรายขาว กว่าจะได้มาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  เพื่อให้เยาวชน หรือผู้ที่สนใจ ได้ใช้ในการเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาตินั้น   ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยนะคะ  เราไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ในการออกสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบ ปรับปรุง เส้นทางศึกษาธรรมชาติทางขึ้นสู่ผาน้ำตกทรายขาว กันค่ะ  การออกสำรวจพื้นที่ก็เพื่อให้มีความสวยงามสะดวกและสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งบริเวณเส้นทางดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เต็มไปด้วยพืชพรรณเฉพาะถิ่น และความหลากหลายของสัตว์ป่าที่น่าสนใจ ในระบบนิเวศน์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จ.ปัตตานี
 
ประเสริฐ  ตะระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์