วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 23:38 น.

กิจกรรม

พช.ตีปี๊บท่องเที่ยวชุมชน 6 จว.ตะวันออกมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 10.05 น.

พช.ตีปี๊บท่องเที่ยวชุมชน 6 จว.ตะวันออกมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

 

พช.จัดงาน “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ตะวันออก" ตีปี๊บท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 6 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อเตรียมความพร้อมชาวบ้านสู่ชุมชนการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ หวังกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

 

 

ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ นายโชคชัย แก้วป่องรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวมหาดไทย พร้อมทั้งตัวแทนเครือข่ายประชารัฐและผู้แทนเครือข่ายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ร่วมแถลงจัดงาน “ อัตลักษณ์ชุมชนมนต์เสน่ห์ตะวันออก"  ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ ให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน จัดกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18- 21 ก.ย.2561

 

นายโชคชัย กล่าวถึงการจัดงานว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีแนวคิดให้ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันดำเนินงานกับภาครัฐ  ตามแนวนโยบาย สานพลังประชารัฐ โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่รับมอบหมายให้พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่มาสร้างรายได้  ที่เกิดจากวิถีชีวิตและภูมิปัญญาจากชุมชน โดยที่ไม่ต้องออกไปแสวงหารายได้จากภายนอก

 

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการปรับเปลี่ยนสู่ชุมชนการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ โดยมีพื้นที่ดำเนินการใน 6 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ จ.สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด

 

อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้พบกับไฮไลท์และกิจกรรมพิเศษมากมาย เช่น การจำลองแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชน มีการนำอาหารพื้นถิ่น และสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนมาแสดงและจัดจำหน่าย นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมให้ผู้มาชมงานได้ฝึกการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาร่วมกับชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมชิงรางวัลมากมาย  เช่น ของรางวัลจากชุมชน. แพ็คเก็จท่องเที่ยว และรางวัลใหญ่รถยนต์ Suzuki Celerio ในวันสุดท้ายของการจัดงาน จึงขอมาเที่ยวชมงาน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน  สัมผัสเสน่ห์ที่น่าหลงไหล

หน้าแรก » กิจกรรม