วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:08 น.

กิจกรรม

จังหวัดสุโขทัยจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด

วันพุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562, 13.09 น.


จังหวัดสุโขทัยจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด

 

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการรับมอบเงินและสิ่งของบริจาคใน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อใช้เป็นของรางวัลภายในร้านมัจฉากาชาด งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562


โดยมีหน่วยงานและผู้สนใจนำสิ่งของมาร่วมบริจาค อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรางวัลอื่นๆมามอบให้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจำหน่ายสลากกาชาดเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการกุศลแล้วจะนำรายได้มาดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลในภารกิจของเหล่ากาชาด ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่างๆเพื่อให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 

 

 

****ขอบคุณภาพข่าวจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

หน้าแรก » กิจกรรม