วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:51 น.

กิจกรรม

อำเภอศรีเมืองใหม่ เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันพุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562, 14.14 น.

 


อำเภอศรีเมืองใหม่ เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day


 

วันนี้ ( 23 ม.ค.62 ) เวลา 09.00 น. นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day โดยมี ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างจากที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่ ตลอดจนสมาชิก อส. อาสาคุมประพฤติ และผู้อยู่ระหว่างถูกคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ในครั้งนี้ โดยปฏิบัติกิจกรรมรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ ทาสีรั้วรอบที่ว่าการอำเภอ และโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

 


 

ต่อมา นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักศึกษาฝึกอาชีพ จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ที่มาให้บริการตัดผมฟรีให้นักเรียนและประชาชน ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ตามที่ทางอำเภอสรีเมืองใหม่ได้ประสานงานให้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 


 

จากนั้น นายอำเภอศรีเมืองใหม่ ได้ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา อาทิเช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ฯลฯ ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ตำบลนาคำ ตำบลเอือดใหญ่ ตำบลตะบ่าย ตำบลนาเลิน ตำบลวาริน รวม 7 โรงเรียน รวมมูลค่าประมาณ 25,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

หน้าแรก » กิจกรรม