วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:10 น.

กิจกรรม

โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 15.21 น.

 

โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับบริการแขน-ขาเทียมกว่า 300 ราย เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

 

เมื่อวันที่ 11 กพ.62 ที่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลโทวัลลภ  ฐิติกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วมพิธีปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน - ขาขาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีปิด ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายกเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานี, ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนผู้พิการเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

นาย ธวัชชัย จันทร์สอาด หัวหน้างานกายอุปกรณ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟิ้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า สำหรับ โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–11 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการให้กับผู้พิการแขน - ขาขาด ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินหรือรถนั่งสำหรับคนพิการ เพื่อช่วยให้ผู้พิการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์  ได้รับกายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นและมีคุณภาพ  อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการต่อไป


ในการนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการ ให้สามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างคนปกติ มีชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ โดยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เยี่ยมชมการดำเนินโครงการและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับบริการอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 389 คน