วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:39 น.

กิจกรรม

ป่าไม้ลำปาง จัดฝึกอบรบราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 21.17 น.

 

ป่าไม้ลำปาง จัดฝึกอบรบราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 

 

กรมป่าไม้ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พ.อ.สมศักดิ์  เตชะสืบ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรบราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ผ่านมา โดยมีนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กล่าวรายงาน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน  ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้  และราษฎรในท้องที่ตำบลบ้านดง จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านหัวฝาย หมู่ 1 2.บ้านดง หมู่ 2 3.บ้านท่าสี หมู่ 3 4.บ้านจำปุย หมู่ 4 5.บ้านสวนป่า หมู่ 7 6.บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ 8 จำนวน 114 คน  เข้ารับการฝึกอบรบราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  

 

 

 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ราษฎรผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อทรัพยากรป่าไม้ สร้างจิตสำนึกและสร้างอุดมการณ์ร่วมกันของราษฎรในพื้นที่ในการป้องกันรักษาป่า ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับชุมชนขนาดใหญ่ ตลอดจนจัดตั้งองค์กรเพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าอีกด้วย.

หน้าแรก » กิจกรรม