วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:52 น.

กิจกรรม

เรือนจำกาฬสินธุ์จัดโครงการพบญาติใกล้ชิด

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 12.03 น.

 

เรือนจำกาฬสินธุ์จัดโครงการพบญาติใกล้ชิด

 

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการพบญาติใกล้ชิด สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลในครอบครัว และให้ผู้ต้องขังมีขวัญกำลังใจในการประพฤติดีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกอย่างปกติสุขหลังพ้นโทษ
              

วันที่ 12 ก.พ.62 ที่เรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ร่วมกันจัดโครงการพบญาติใกล้ชิดเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลในครอบครัว และให้ผู้ต้องขังมีขวัญกำลังใจในการประพฤติดีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกอย่างปกติสุขหลังพ้นโทษ


โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีญาติผู้ต้องขังได้ยื่นเอกสารแสดงความเป็นญาติ เพื่อขอเยี่ยมผู้ต้องขังแบบใกล้ชิดจำนวนมาก ซึ่งทันทีที่ญาติได้พบผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ต่างโผเข้ากอดกันด้วยความคิดถึง หลายคนกราบเท้าขอโทษบุพการีและบางรายถึงกับร้องไห้ด้วยความคิดถึง  ทั้งนี้นอกเหนือจากการพบญาติแบบใกล้ชิดแล้ว  ทางเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ ยังปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ออกร้านค้าจำหน่ายอาหารสด เพื่อบริการแก่ญาติผู้ต้องขังที่เข้ามาเยี่ยมภายในเรือนจำ ทั้งร้านส้มตำ ร้านปลาเผา ร้านน้ำแข็งใส เพื่อให้ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก จากนั้นได้รับชมการแสดงภาคบันเทิงของผู้ต้องขังที่มีทั้งเสียงหัวเราะ มีรอยยิ้ม ปะปนกับคราบน้ำตา


นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์มีภารกิจหลักคือการควบคุมผู้กระทำผิดตามคำพิพากษาของศาล และภารกิจด้านการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่ากลับสู่สังคม ซึ่งภารกิจนี้จำเป็นต้องใช้กระบวนการที่หลากหลาย โดยมีการนำบุคคลและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมอยู่เสมอ นอกจากนี้ที่สำคัญในกระบวนการแก้ไขก็คือสถาบันครอบครัวที่จะเป็นพลังสำคัญสำหรับผู้ต้องขังให้สามารถกลับออกไปใช้ชีวิตอยู่รวมสังคมภายนอกได้อย่างยั่งยืน


ดังนั้น เรือนจำ จ.กาฬสินธุ์จึงได้จัดโครงการ “พบญาติใกล้ชิด”ขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดได้พบญาติแบบใกล้ชิดภายในเรือนจำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลในครอบครัว และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดโดยไม่สิ่งกีดขวางสามารถสนทนาและรับประทานอาหารร่วมกันได้ ตลอดจนเป็นการทำให้ผู้ต้องขังมีขวัญกำลังใจในการประพฤติดีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกอย่างปกติสุขหลังพ้นโทษ โดยโครงการนี้มีผู้ต้องขังเข้าร่วมจำนวน 1,175 คน ทางเรือนจำกำหนดให้ผู้ต้องขัง 1 คนพบญาติได้ไม่เกิน 10 คน

หน้าแรก » กิจกรรม