วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:46 น.

กิจกรรม

อบจ.พิษณุโลก “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ คลองคูณ

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 20.15 น.


อบจ.พิษณุโลก “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ คลองคูณ


อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ คลองคูณ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 


พิษณุโลก : เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยนายสำรวย ศรีโห้มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจิตอาสา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ คลองคูณ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 


ภายใต้โครงการคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร กำลังพลกองทัพภาคที่ 3 และประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยต่างพร้อมใจช่วยกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บกวาดขยะและกำจัดวัชพืชบริเวณคลองคูณเพื่อให้เกิดความสวยงามและใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับให้ประชาชนที่อยู่สองฝั่งคลองคูณได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรต่อไป.

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม