วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 11:54 น.

กิจกรรม

ครศรีธรรมราช หารือภาคส่วนเตรียมพร้อมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22-28 พ.ค.62นี้

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 09.10 น.

 

 

เมื่อวันที่ (14 พ.ค.62) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วนและผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกับที่ท้องสนามหลวง และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

 

 


โดยภายในงานกำหนดให้มีการแสดงมหรสพเพื่อสร้างความบันเทิงมากมาย ทั้งจากกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน กลุ่มพลังมวลชนจาก 23 อำเภอ การแสดงของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร นิสิต นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเยาวชนและศิลปินที่มีชื่อเสียงสาขาต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ การแสดงโขน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ การแสดงกลองยาว การแสดงดนตรี และความบันเทิงอื่นๆ มากมาย อย่างไรก็ตามในส่วนของพิธีเปิดงานวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จะมีการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากบริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับชมก่อนการรับชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม