วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 12:45 น.

กิจกรรม

เลย จิตอาสาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนองพระราโชบาย

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 18.34 น.

เลย จิตอาสาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนองพระราโชบาย    


วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว อำเภอเมือง จังหวัดเลย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนาย ชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมฯเป็นจำนวนมาก


การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังกล่าว เพื่อสนองพระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงจัดกิจกรรมโครงการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา รวมทั้งสิ้น 250 คน

 
ทั้งนี้กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ดังกล่าวดำเนินการกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ในพื้นบริเวณโดยรอบ อ่างเก็บน้ำพาว สร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และ ทำความสะอาด กวาดและเก็บเศษวัชพืช กิ่งไม้ พัฒนาพื้นที่บริเวณ สปริงเวย์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ชลประทานให้ได้รับน้ำสมบูรณ์และมีคุณภาพชิวิตที่ดี สามารถสร้างประโยชน์ให้ราษฎรในพื้นที่ได้อย่างดี อีกทั้งยังช่วยพัฒนาอาชีพและทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชิวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

หน้าแรก » กิจกรรม