วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:16 น.

กิจกรรม

รองอธิบดี ทช. ร่วมกิจกรรมฟื้นชายหาดพัทยา คืนความสุขให้ประชาชน

วันอาทิตย์ ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 23.31 น.

รองอธิบดี ทช. ร่วมกิจกรรมฟื้นชายหาดพัทยา คืนความสุขให้ประชาชน
 

ทช. : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณชายหาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมเปิดกิจกรรม กรมเจ้าท่า “ ฟื้นชายหาดพัทยา คืนความสุขให้ประชาชน” โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิด นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะสื่อมวลชน และ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


“ปัญหาการกัดเซาะชายหาดพัทยาเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งชายหาดพัทยาในช่วงน้ำขึ้นไม่มีหาดแห้งให้นักท่องเที่ยวได้ใช้งาน และหาดปล่อยทิ้งไว้ในเวลาอีกไม่นานจะไม่เหลือทรายชายหาดพัทยาอีกต่อไป เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาชายหาดพัทยาที่ถูกกัดเซาะเป็นระยะยาวนาน และคืนความสุขให้ประชาชน”


กรมเจ้าท่า ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว และ สามารถฟื้นฟูสภาพชายหาดพัทยาให้กลับมาสวยงามเหมือนในอดีตต่อไป.