วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 17:16 น.

กิจกรรม

เมโทรซิสเต็มส์ฯยกระดับการทำ BI สู่ AI

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 15.43 น.

เมโทรซิสเต็มส์ฯยกระดับการทำ BI สู่ AI

พงศ์พีระ ชวาลาธวัช รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ได้จัดงาน “Value Creation through Digital Transformation” เพื่อแบ่งปันความรู้ และวิสัยทัศน์การนำเทคโนโลยี Augmented Intelligence (AI) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Business Intelligence (BI) ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทีมีจำนวนมหาศาลจากภายในและภายนอกองค์กร มาประมวลผลวิเคราะห์และพยากรณ์ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและประมาณผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยให้วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องโซระ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน