วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:38 น.

กิจกรรม

ชาวหัวหินร่วมปลูกป่าโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 18.35 น.

 


วันที่ 12 มิถุนายน 62  นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 500 คน ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 1 พันต้น โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่บริเวณสวนสาธารณะ เขาหินเหล็กไฟ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน

 


นายธนนท์ กล่าวว่า อ.หัวหิน นับว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เขาหินเหล็กไฟซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองหัวหินและมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนปอดของเมือง อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงริเริ่มให้เมืองหัวหินเป็นที่รู้จักดีของนักท่องเที่ยว

 

 

สำหรับโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่ภาครัฐ มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หรือจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เดิมซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงให้ความสำคัญอย่างมาก ในการที่จะให้ประชาชนจิตอาสาได้ทำหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ จึงเป็นการสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านในการดูแลรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่สาธารณประโยชน์ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ เน้นพันธุ์ไม้ที่มีดอกสีเหลือง เช่น ทองอุไร  ต้นราชพฤกษ์ สัก ตะแบก อินทนิล หว้า มะค่าโมง ตะเคียนทอง และหมากเม่า โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จาก สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบฯ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสถานีเพาะชำกล้าไม้ประจวบฯ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสวนสาธารณะเขาหินเหล็กไฟด้วย.