วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 13:42 น.

กิจกรรม

คณะนักศึกษาฝึกงานจากหลายสถาบัน เข้าศึกษาดูงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 09.53 น.

 

 
กรมชลประทาน  :   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน มอบหมายให้นายสายัณห์ เหมืองสอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ วิทยาลัยการชลประทาน พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

 

ทั้งนี้ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กลุ่มบริษัทปรึกษา และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1  ได้นำคณะนักศึกษาฝึกงานเข้าศึกษาดูงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด และ งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 2 บริษัทยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน).

หน้าแรก » กิจกรรม