วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 15:13 น.

กิจกรรม

ศรีสะเกษ คืนไม้มีค่าให้ปฐพี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 09.59 น.

ศรีสะเกษ คืนไม้มีค่าให้ปฐพี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์หนองโต่ง หมู่ที่ 12 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายจักรพงศ์ แสนสุข อัยการ จ.ศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการคืนไม้มีค่าให้ปฐพีที่ศรีสะเกษ โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย พ.อ.วีระไชย เหเตโชดม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 นายเจริญ โมงขุนทด เกษตร อ.อุทุมพรพิสัย ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อ.อุทุมพรพิสัย ร่วมกันปลูกต้นไม้ในสาธารณประโยชน์หนองโต่ง จำนวน 1,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นยางนาแดง ประดู่ มะค่าโมง สะเดา และขี้เหล็ก
 

นายจักรพงศ์ แสนสุข อัยการ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนชาว อ.อุทุมพรพิสัย ได้ร่วมกันทำความดีปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้แก่ ต.รังแร้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองโต่ง ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะกษ ให้คงอยู่ตลอดไป

หน้าแรก » กิจกรรม