วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 14:11 น.

กิจกรรม

โรงพยาบาลลานสกา จัดงานลานสการวมพลคนลดอุบัติเหตุ และโครงการหมวกนิรภัยบุญ ลดอุบัติเหตุทางถนน

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 12.09 น.

 


เมื่อ 14 มิ.ย.62 อำเภอลานสกา โดยโรงพยาบาลลานสกา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน จัดงานลานสการวมพลคนลดอุบัติเหตุ ปีที่ 3 และโครงการหมวกนิรภัยบุญ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนของอำเภอลานสกา ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และลดการบาดเจ็บและอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ต่ำกว่าเป้าหมาย 16 ต่อแสนประชากร และลดลงไม่น้อยกว่า 10 ต่อแสนประชากรในปี 2563 มีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน

 

โอกาสนี้มีการมอบหมวกนิรภัยจำนวน 210 ใบ ตามโครงการหมวกนิรภัยบุญ ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ให้โรงเรียนจำนวน 4 โรง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ในอำเภอลานสกา เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนและประชาชน มอบเกียรติบัตรให้ตำบลลานสกา ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบในการลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นศูนย์ 2 ปีซ้อน จากนั้นได้มีการปล่อยปล่อยขบวนเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอลานสกา จากโรงพยาบาลลานสกา ถึงสถานีตำรวจภูธรลานสกา ระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร เพื่อกระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ลดการสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน

 


นายแพทย์พลลภัตม์ เสถียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสกา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากอัตราการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนอำเภอลานสกา ปี 2558-2561 เท่ากับ 34.24,26.91,23.52 และ 29.94 คนต่อแสนประชากร ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตร้อยละ 80-100 เกิดจากได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรงเนื่องจากไม่สวมหมวกนิรภัย พฤติกรรมการขับขี่ไม่ปลอดภัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ดังนั้น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงมีความสำคัญในการลดอัตราการบาดเจ็บและการตาย อำเภอลานสกา โดยโรงพยาบาลลานสกาและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอลานสกา บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมจัดโครงการหมวกนิรภัยบุญ เป็นปีแรกด้วย เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 % นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การเล่าประสบการณ์ของเหยื่ออุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียให้ผุ้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังด้วย

หน้าแรก » กิจกรรม