วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 06:25 น.

กิจกรรม

สมัครด่วนโค้งสุดท้ายถึง 25 ส.ค.นี้ วิ่งชิงถ้วยพระราชทานเกียรติยศ

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 14.58 น.

สมัครด่วนโค้งสุดท้ายถึง 25 ส.ค.
วิ่งชิงถ้วยพระราชทานเกียรติยศ

พร้อมแล้วงานวิ่ง “เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง” ชิงถ้วยพระราชทานเกียรติยศ สัมผัสกับนครนายกท่องเที่ยวเมืองธรรมชาติ เส้นทางวิ่งสุดคลาสสิคสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย แถมได้ร่วมทำบุญช่วยเด็กชนบท รับสมัครโค้งสุดท้ายถึง 25 สิงหาคมนี้

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ ห้องจูปิเตอร์ 12 อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าโครงการดังกล่าวฯจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ และนำไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกอีกช่องทางหนึ่ง

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม องค์กร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ตลอดจนชมรมวิ่งต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “เดินวิ่ง แบ่ง ปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี CDF Charity Run 2019” โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.runlah.com/events/cdf19 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมจะถูกส่งต่อเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมตามวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทำให้เด็กๆเหล่านี้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นอนาคต และเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

สำหรับท่านใดที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในราชูปถัมภ์ฯ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 0 2141 6128, 0 2141 6151 และท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสอบถามข้อมูลและร่วมทำบุญบริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cdf.cdd.go.th โดยใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ลั้นลา RUNLAH  (https://www.runlah.com/events/cdf19)